Overzicht

Regio Online Belgium is in 2018 van start gegaan met het brengen van nieuws uit alle Belgische regio’s. Hiervoor moest eerst een netwerk met contacten worden opgezet in ons buurland, maar dat lukte relatief snel. De site trok redelijk aandacht, maar had natuurlijk ook een aanloop tijd nodig. Uiteindelijk is in 2019, na iets meer dan een jaar, besloten voorlopig met de site te stoppen. De enige reden hiervoor was en is nog steeds een gebrek aan menskracht om in te zetten voor de regio’s in België.

Uitdagingen

Voor nu liggen er voor Regio Online Belgium niet zoveel uitdagingen. Op dit moment zijn de overige platformen van DNRN volop in ontwikkeling en krijgt het Nederlandse, regionale en lokale nieuws voorrang. Toch blijven onze zuideruren onze aandacht houden en zal op een geschikt moment zeker naar de mogelijkheden van een nieuwe start gekeken worden.

Resultaten

Regio Online Belgium heeft ons geleerd dat ook in het buitenland veel belang aan regionaal en lokaal nieuws wordt gehecht, zelfs als dat door een Nederlands mediabedrijf wordt verzorgd. Het gebrek aan mensen en solide reclame inkomsten, bleken echter wel een struikelblok. Nog meer voorbereiding bij een volgende poging zal noodzakelijk zijn. Maar dat heeft ons nog nooit tegengehouden.