Overzicht

Regio Online Europe was bedoeld als verzamelplatform van diverse actuele en nog in de markt te zetten merken van DNRN. Regio Online Nederland en Regio Online Belgium bestonden al en gekeken werd of Regio Online Germany, Regio Online France en Regio Online UK haalbaar zouden zijn. Hoewel de visie en de passie voor deze ontwikkeling er zeker wel was, bleek de tijd er nog niet rijp voor.

Uitdagingen

Regio Online Europe ligt op dit moment even ‘op ijs’. De menskracht en tijd wordt nu ingezet voor de overige platformen van DNRN, met Nederlands, regionaal en lokaal nieuws. Hoewel Europa vele uitdagingen kent, wacht Regio Online Europe voorlopig even haar kansen af.

Resultaten

Regio Online Europe heeft ons vooral veel geleerd over de uitdagingen die ieder land apart met zich meebrengt en het durven dromen van groter. De actualiteit van 2020 leert ons dat één Europa niet meer zo vanzelfsprekend is. Maar we blijven waakzaam op nieuwe kansen voor Regio Online Europe.